תנאי שימוש – תוכנית "קאשבק" למחזיקי כרטיס אשראי מקבוצת "ישראכרט"

 1. אנו מברכים אתכם על שבחרתם לקחת חלק בתוכנית קבלת החזר כספי למחזיקי כרטיס אשראי מקבוצת "ישראכרט" (להלן: "תוכנית קאשבק" או "התכנית").

 

 1. תוכנית קאשבק הינה יוזמה של עיריית חיפה ומנהלת 2030, בשיתוף פעולה עם החברה הכלכלית לחיפה בע"מ (להלן: "מפעילת התוכנית" או "אנו"), זאת בשיתוף עם חברת האשראי "ישראכרט" (להלן: "המארחת" או "חברת האשראי").

 

 1. מטרת התוכנית הינה לעודד את היקפי הפעילות העסקית – כלכלית לעסקים קטנים עד בינוניים שנפגעו במהלך משבר הקורונה ברחבי העיר חיפה.
 2. התוכנית זמינה לכלל תושבי ישראל המחזיקים בכרטיס אשראי מקבוצת "ישראכרט", על רכישות בבתי העסק המשתתפים בתוכנית.

 

 1. שים/י לב! השימוש בתוכנית הקאשבק ומתן ההחזר הכספי מותנה בהיותך מחזיק כרטיס אשראי מקבוצת "ישראכרט" לא כולל כרטיסים בנקאיים של בנק לאומי או של בנק הפועלים. בשימושך בשירות הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שתנאי לקבלת ההחזר הכספי הינו חיוב העסקאות בבתי העסק המשתתפים בתוכנית בכרטיס אשראי מקבוצת "ישראכרט" בלבד (להלן ובהתאמה: "בתי העסק" ו-"כרטיס האשראי").

 

 1. תוכנית קאשבק מאפשרת לכם לקבל כסף בחזרה על רכישות שבוצעו באופן פיזי במגוון בתי עסק ברחבי חיפה. בתי העסק המאושרים להשתתף בתוכנית מופיעים באתר התוכנית ובאפליקציית "איזי". באמצעות תוכנית קאשבק יוכלו המשתמשים בה (להלן: "המשתמשים" או "המשתמש") לבצע רכישות בבתי העסק תוך קבלת החזר כספי לאחר צבירת סכום כספי אשר יפורט להלן.

 

 1. תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), חלים ומחייבים את כל מי שבוחר לעשות שימוש בתוכנית הקאשבק. לתשומת ליבכם, הפרה של תנאי השימוש עלולה לגרור נקיטה בצעדים משפטיים או אחרים.

 

 1. תנאי השימוש המפורטים להלן, חלים ומחייבים א כל מי שבוחר לעשות לקחת חלק בתוכנית. הפרה של תנאי השימוש עלולה לגרור בנקיטת צעדים משפטיים ואחרים.

הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי השימוש ולפעול על פיהם.

 

 1. מפעילת התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תנאי שימוש אלה מעת לעת, זאת בהתאם להתפתחויות ולשינויים בתוכנית ו/או שינויים אחרים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת התוכנית. מומלץ לשוב ולעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים ככל שיחולו בהם.

 

 1. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים באופן שווה לשני המינים.

 

 • השימוש בתוכנית קאשבק למחזיקי כרטיס אשראי מקבוצת "ישראכרט"

 

 1. תוכנית קאשבק מיועדת לצרכני קצה פרטיים המעוניינים לתמוך ולעודד את היקפי הפעילות העסקית – כלכלית לעסקים קטנים עד בינוניים שנפגעו במהלך משבר הקורונה ברחבי העיר חיפה ובו בזמן לחסוך ולקבל החזר כספי כתוצאה מרכישות שונות שיעשו באמצעות כרטיס אשראי מקבוצת "ישראכרט" (לא כולל כרטיסים בנקאיים של בנק לאומי ובנק הפועלים) בבתי העסק המופיעים באתר התוכנית. השימוש מיועד לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ולא לכל שימוש מסחרי, עסקי, ציבורי או אחר.

 

 1. חל איסור לנצל את התוכנית ו/או את תכניה ו/או מידע אודות בתי העסק המשתתפים בתוכנית שאינו במסגרת השימושים ו/או השירותים אותם התוכנית מציעה.

 

 

 

 

 

 • תכנית ההחזרים הכספיים

 

 1. התוכנית פעלה במתכונת פיילוט של 6 חודשים החל מיום 15.06.2021 ועד ל 15.1.2022 (להלן ובהתאמה: "תקופת הפיילוט" ו-"מועד תחילת התוכנית"), עם אופציה להארכה לשנתיים וחצי נוספות.

 

 1. תכנית חיפה קש בק עודכנה לתכנית שנתית כאשר צבירת הרכישות הינה שנה קלנדרית אשר מתחילה ב 15.6.2021 ומסתיימת ב 14.6.2022 וכן בכל שנה עוקבת. בסיום השנה המצוינת, הסכומים שנצברו מתאפסים והחישוב לצבירה מתחיל מחדש.

 

 1. התוכנית מאפשרת למשתמשים בה לקבל החזר כספי על ידי צבירה של כסף באמצעות רכישות שמתבצעות על ידם באופן פיזי בבתי העסק אשר מופיעים באתר התוכנית. בתי עסק אלה הינם בתי עסק הנמצאים בעיר חיפה ומציעים שירותים ומוצרים שונים במגוון רחב של תחומים לרכישה בבתי העסק.

 

 1. תהליך קבלת ההחזר הכספי מתבצע באופן אוטומטי וללא צורך בהרשמה לאחר צבירת רכישות בסך כולל של 1,000 ₪ ומעלה אחת לשנה קלנדרית כפי שמצויין בסעיף 14 לעיל (להלן: "קאשבק") בבתי עסק חיפאיים אשר משתתפים בתוכנית באופן הבא:

 

כרטיס אשראי מקבוצת "ישראכרט" אשר יצברו לזכותו רכישות בסך של 1,000 ₪ ומעלה בבתי העסק המשתתפים בתוכנית יזכה את המשתמש בזיכוי חד פעמי שנתי בסך של 50 ₪ ישירות לכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לצורך הרכישות במועד החיוב הבא של כרטיס האשראי.

 

הזיכוי הינו חד פעמי לכל שנת צבירה כפי שמצויין בסעיף 14 לעיל, בעבור משתמש. משתמש אשר בבעלותו מספר כרטיסי אשראי מקבוצת "ישראכרט", יוכל להנות מהתוכנית עבור כל כרטיס בנפרד, פעם אחת בלבד בכל שנה כפי שצוין בסעיף 14 לעיל בעבור כרטיס אשראי אחד בלבד, כך שעל מנת לצבור קאשבק ולקבל החזר כספי יש להקפיד לעשות שימוש באותו כרטיס האשראי לצורך הרכישות בבתי העסק.

 

 1. צבירת ה"קאשבק" הינה לפי כרטיס אשראי ועבור עסקאות אשר יתבצעו החל ממועד תחילת התוכנית, ולא תחול על עסקאות בתשלומים אשר נעשו בטרם תחילת התוכנית.

 

 1. עם סיום הרכישה תישלח למשתמש הודעת SMS מחברת האשראי לפיה הם זכאים להנות מצבירה לטובת תכנית הקאשבק.

 

 1. למען הסר ספק, לקוח שיבצע עסקאות בבתי העסק בכרטיס אשראי שאינו מקבוצת "ישראכרט" או בכל אמצעי תשלום אחר או לקוח שיבצע הזמנות ב-TAKE AWAY או במשלוחים – לא ייצבר לזכותו קאשבק לטובת קבלת ההחזר הכספי. הצבירה מותנית ברכישה פיזית בלבד בבתי העסק.

 

 1. ביטול עסקה או החלפת מוצרים עלולים להביא להפחתת צבירת הקאשבק לצורך קבלת ההחזר הכספי. כל תהליך הקנייה, החלפה או ביטול עסקה יעשה אך ורק מול בית העסק בו נרכש המוצר/שירות ולא מול מפעילת התוכנית ו/או המארחת.

 

 1. לבירורים על סטטוס צבירה ומענה הנוגע לצבירת ה"קאשבק" יש לפנות לשירות הלקוחות של חברת האשראי.

 

 1. מפעילת התוכנית ו/או כל מי מטעמה ו/או המארחת שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את התוכנית בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה או נימוק, על פי שיקול דעתן הבלעדי, או להפסיק את הפעילות בתוכנית ו/או לבטל החזר כספי, זאת לרבות בשל אחת מהסיבות הבאות:

 

 • אם התברר שהתבצעה או מתבצעת בתוכנית ו/או בכרטיס האשראי פעילות בלתי חוקית או חשש לפעילות כזאת.

 

 • ביצוע או חשש לביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במפעילת התוכנית ו/או במארחת ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בבתי העסק.

 

 • במקרה של ניצול התוכנית לצרכים מסחריים.

 

 • במקרה של תקלה טכנית או מניעה שמקורה בכוח עליון ו/או שלא בשליטת מפעילת התוכנית ו/או המארחת.

 

 • סיום ההסכם בין מפעילת התוכנית לבין המארחת ובכפוף להוראות הדין.

 

 • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.

 

 • המוצרים/השירותים המופיעים בתוכנית

 

 1. בתוכנית הקאשבק תוכלו למצוא בתי עסק חיפאיים אשר נרשמו לתוכנית ואשר מופיעים באתר התוכנית והמציעים מגוון רחב של מוצרים ושירותים.

 

 1. מפעילת התוכנית, כמו גם המארחת, איננה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים של בתי העסק.

 

 1. למפעילת התוכנית ו/או למארחת לא תהיה כל אחריות בקשר עם השירותים ו/או המוצרים הנמכרים על ידי בתי העסק, לרבות טיבם, איכותם, תקינותם, התאמתם או אספקתם וטיב השירותים ו/או המוצרים הנרכשים הינה באחריות בית העסק המוכר בלבד.

 

 1. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע לבתי העסק ובכלל זה אודות המוצרים, השירותים והמבצעים השונים המוצעים על ידם, הינם מטעם בתי העסק בלבד ולא מטעם מפעילת התוכנית ו/או המארחת. אין מפעילת התוכנית ו/או המארחת יכולה לערוב על תוכנם, ומפעילת התוכנית (כמו גם המארחת) לא תישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מבתי העסק ולא תהיה צד לכל התקשרות בין המשתמשים לבין בתי העסק.

 

 1. על כן, מומלץ למשתמשים בתוכנית לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי מבתי העסק או יסתמכו על כל מידע שפורסם בכל מקום אחר מטעמם, שכן כאמור מפעילת התוכנית ו/או המארחת איננה יכולה ואיננה מתיימרת להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין בקשר עם בתי העסק המשתתפים בתוכנית, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.

 

 1. מובהר כי עצם פרסום בתי העסק באתר התוכנית או בשיתוף הפעולה עימם, אין משמעו כי מפעילת התוכנית או מי מטעמה (לרבות המארחת) מעודדת או ממליצה על בתי העסק או על השירותים/מוצרים הנמכרים על ידם. על המשתמשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבתי העסק או ירכשו את מוצריהם/שירותיהם.

 

 1. מפעילת התוכנית, כמו גם המארחת, איננה מספקת בעצמה את השירותים או המוצרים הנמכרים בבתי העסק ולא תהיה צד להתקשרות עתידית עם בתי העסק, ככל ותהיה כזו.

 

 1. מפעילת התוכנית ו/או מי מטעמה (לרבות המארחת) לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש בגין עסקאות שביצע עם בתי העסק ו/או בגין מוצרים או שירותים שרכש מבתי העסק ו/או בגין נזקים או בגין כל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בהם מפעילת התוכנית תלויה.

 

 1. מפעילת התוכנית ו/או המארחת לא תישא בכל אחריות הנוגעת לשימוש בכרטיס האשראי על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו לרבות על ידי בתי העסק.

 

 1. משתמשים הסבורים כי מוצר ו/או שירות שרכשו מאחד מבתי העסק הסב להם נזק ו/או הפסד ו/או כל טענה אחרת, מתבקשים לפנות לבתי העסק אשר להם בלבד האחריות לכל נושא מכל מין וסוג שהוא הקשור למוצרים ו/או לשירותים אשר נמכרו באמצעותם ובכלל זה בקשר עם טיבם, איכותם, אספקתם או התאמתם של המוצרים ו/או השירותים.

 

 

 1. מפעילת התוכנית ו/או המארחת שבה וממליצה בזאת למשתמשים לערוך בדיקה עצמאית כצרכנים סבירים וזהירים בטרם יתקשרו עם מי מבתי העסק.

 

 • מימוש ההחזר הכספי

 

 1. בכפוף למילוי ועמידה בכל תנאי הזכאות בהתאם לתנאי שימוש אלה לעיל ולהלן, יהיה זכאי המשתמש לקבל את ההחזר הכספי ישירות אל כרטיס האשראי בובוצעו החיובים ובמועד החיוב הבא של כרטיס האשראי.

 

 1. לא ניתן לממש רק חלק מההחזר הכספי. לקוח שיצבור את הקאשבק הדרוש לשם קבלת ההחזר הכספי, יקבל לכרטיסו את מלוא ההחזר הכספי העומד לזכותו.

 

 1. רישומי חברת האשראי יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור לצבירה ולמימוש ההחזר.

 

 

 • מדיניות הפרטיות של השירות

 

 1. מפעילת התוכנית מכבדת את פרטיות המשתמשים ורואה בשמירה על פרטיות זו כמטרה חשובה וערכית. המידע האישי שלכם נשאר שמור במערכות המאובטחות של חברת כרטיסי האשראי בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של קבוצת ישראכרט [לינק למדיניות]. .

 

 • שונות

 

 1. מפעילת התוכנית רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.

 

 1. מבלי לגרוע מזכותה של מפעילת התוכנית או של חברת האשראי לנקוט בהליכים משפטיים, חברת האשראי שומרת על זכותה שלא לזכות בהחזר כספי משתמשים אשר יפרו הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה בתוכנית – והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. מפעילת התוכנית רשאית בכל עת להעביר את הבעלות בתוכנית ו/או את הזכות להפעילה במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת התוכנית.

 

 1. לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה הסמכות הייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

 

 

 1. זכויות היוצרים על תמונות וחומרים שסופקו על ידי בתי העסק המשתתפים בתוכנית שמורות להם.

עדכון אחרון 24.3.22